Inspiratie

Dat heeft alles te maken met ‘spirit’. We denken dan aan snelheid, vaardigheid, gedrevenheid, vlot, maar niet vluchtig. Voor mij gaat het bij dit woord vooral om de doorwerking van de Heilige Geest, the holy Spirit.

In de weken voor het Kerstfeest heb je als predikant veel inspiratie nodig. Ik vond het en vind het altijd weer een grote opdracht om de verkondiging voor te bereiden, meditaties te houden en (kerk)diensten te leiden. Als dan de inspiratie ontbreekt! Hoe zeg ik het hier en nu? Kom, Schepper Geest!

Opvallend dat juist aan het begin van het Evangelie zoveel gezongen wordt. Steeds lees ik over mensen die vervuld worden met de Heilige Geest. Maria, Zacharias en Elisabeth. Maar soms wordt er gesproken in de kracht van de Geest. Zelfs is er sprake van dromen. Kerstfeest en Pinksterfeest op één dag.

Pastoraat inspireert ook. Als predikant hoop je dat mensen door bezoeken bezield worden. Het is goed als er een bepaalde dynamiek in het leven van pastoranten komt door het gesprek, door het gebed en door de woorden uit de Bijbel. Maar het is ook andersom. Als ik naar ouderen luister, naar hun verhalen, naar hun geloof en naar hun omgang met God, is dat hartverwarmend en  inspirerend. Om stil van te worden en dankbaar voor te zijn. God heeft door Zijn Geest onuitwisbare sporen getrokken in harten en levens van mensen. Dat biedt hun troost en voor ons is dat een bemoedigende en inspirerend les. Als de Geest werkt, takelt het geloof niet af, maar het wordt in stand gehouden en vernieuwd van dag tot dag. God de Vader laat nooit los, wat Zijn hand begon. Inspirerend.

In de privésfeer maakte ik onlangs een samenkomst mee, waarin een neef bevestigd werd tot directeur van OMF Nederland (Overseas Missionary Fellowship). Bij die gelegenheid sprak de algemeen directeur uit Singapore. De Bijbel lag open bij Hebreeën 11 en 12. Bezield sprak hij over geloof en geloofsgetuigen. De ene generatie gaat en de andere komt en Gods werk gaat door. Geen opsmuk maar gewoon Bijbelwoorden en ware verhalen hoe God werkte en nog steeds werkt en blijft werken door de Geest. Men werkt zonder winstbejag, is offerbereid, de inzet is totaal. In 50 jaar kwam men nooit ook maar iets te kort. Gods werk gaat door. Inspirerend. Er waren ook levens geofferd, maar het werk stagneerde niet.

Soms krijg je de vraag: kan ik iets voor u doen? Vrijwilligerswerk. Hand- en spandiensten. PR is belangrijk en de sociale media. Iets doen? Bidden om de Heilige Geest. De Geest in je laten werken. Ooit zei iemand: De Heilige Geest is de derde persoon in een gesprek. Als Hij er bij is, gebeurt er iets. De Geest als je zingt. De Geest als je luistert. De Geest als je preekt. De Geest als je bidt. Wat is een gemeente? Een wolk van getuigen (Hebreeën 11 en 12), als de massa in een stadion, samen met Abram , Sara, Simson, Petrus en Paulus, biddend om de Geest. Dan gebeurt er iets, dan verandert er iets bij jou, jouw kind en in de gemeente. De Heilige Geest inspireert en dan weet je niet meer hoe je het hebt. Bidt om de Geest.

december 2016

Ds. F. van Roest