Wij houden contact

Dat lijkt niet zo moeilijk in 2017. Allerlei middelen staan ons ten dienste. De telefoon is er al langer. Mobiel zijn we nu overal en altijd bereikbaar. Informatie wordt gewisseld via Facebook of Instagram. Wie een baan zoekt, meldt zich aan op LinkedIn. We ‘Appen’ één op één of maken een groep. Het mailverkeer is intensiever dan ooit. Ja, we houden contact. Toch zijn er veel eenzame mensen.

De voicemail staat aan en dat vertraagt. Ik bel, maar ik word ‘weggedrukt’. Nu even niet.  Wij eten samen met lepel, mes, vork en je mobiel. Buiten de piepjes om is het stil tijdens onze maaltijd. Onze wereld is meer dan voedsel. We houden contact? Vluchtigheid en eenzaamheid knagen.

De kinderen? Ze komen regelmatig. Niet zo vaak, want ze hebben ook hun gezinnen en hun werk en hun contacten. De kleinkinderen zijn nog drukker bezet. Zij pendelen tussen school , opvang en sport. De hele generatie gaat van vrienden via sport en uitgaan steeds voort. Hijgende ambities. Je ziet hen wel, maar niet zoveel. We houden contact. De momenten van alleen-zijn nemen toe. Honderden contacten in ons bestand, maar met niemand intiem. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren.

Echt contact. Wanneer is dat er? Wie is trouw in het onderhouden van contacten? Daar heb je dat woord: trouw. Misschien waren vroeger de contacten oppervlakkiger, maar de familiebanden waren doorgaans wel hecht. Er was meer trouw. Trouw heeft alles te maken met geloof. In het Grieks is het maar één woord. Trouw, geloof, verbond, doop, avondmaal, samenkomsten van de gemeente, relaties in generaties. We houden trouw contact.

Trouw. Kom daar eens om in 2017. Woorden en daden. Ik zal er zijn. Mooi lied. Jij zult er zijn. Trouw is volhardend. Trouw gaat door als anderen afhaken. Ziekte, ongemakken, leeftijd? Trouw door dik en dun. Echte vrienden. Soms heb je niemand. Trouw is een werkwoord. Ik moet er werk van maken. Ik en wij. Wij houden contact.

Ik zal er zijn. Ik ben. De God van Abram. De Vader van Jezus. God in Christus. Hij laat nooit los het werk van zijn handen. Als je zakt. Als je werkeloos wordt. Als je ziek bent. Als je scheiding een feit is. Als je schuldig bent. Als je jezelf leert kennen wie je bent voor mensen en voor God. De hele wereld staat op z’n kop, lijkt het. God verandert niet. Hij is er en Hij blijft Dezelfde. God is trouw. Hij houdt contact. Hij klopt. Hij zoekt.

Wij pionieren. Wij zappen. We schakelen. We zijn flexibel. We hebben wisselende contacten. We gaan van uitdaging tot uitdaging. Waar is de trouw? De Heere God zegt: wij houden contact. Alle dagen. Ik laat nooit los.

Contacten zijn geen speldenprikjes. Contact is tijd. Contacten duren en duren voort. Worden hechter en worden vernieuwd van dag tot dag. In de navolging van Jezus hoor ik woorden als: eeuwig en goedertieren, volharding en trouw. Dat is van een andere orde. Dat kostte wat, maar dan heb je ook iets. Jezus laat nooit los. Never. Hij houdt contact. Hij onderhoudt contacten door woorden, water, brood en wijn. Eenvoudig en effectief. Woorden en tekenen. Geestelijk. Ik ben met u alle dagen. Ik houd contact. In het dal van de schaduw van de dood. Door het water, door het vuur, door woestijnen. Vrees niet, Ik ben met u.

De Heere is bij mij. Dit wil ik met anderen delen. Met mijn man. Met mijn kind. Met mijn vriendin. Hoort wat God mij deed ervaren. Je hebt het ergens over. Over genade, vergeving, vernieuwing, liefde, troost, perspectief, verwachting en hoop. Hij investeerde in contacten. Een bron om uit te putten. Wij houden contact. Investeer om Christus wil in uw en jouw contacten. Volg Hem na. Omdat Jezus zegt ‘Ik zal er zijn’, moet ik er ook wezen. Misschien moeten wij onze contacten opfrissen. Hij was er, is er en zal er zijn. Daarom: wij houden contact.

februari 2017

Ds. F. van Roest