U zult Hem de Naam Jezus geven!

Kerstmeditatie 2017

Een engel geeft deze opdracht aan Jozef in een droom. Wanneer hij ‘uit de droom’ is, doet hij wat hem is opgedragen. Hij geeft het Kind, dat niet door zijn wil, maar door de Heilige geest geschonken is, deze Naam. Jezus, de Heere redt! De engel beloofde: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden!

Dat is de kern. Redding van zonden door verzoening.

Wij wensen u fijne en gezellige dagen. Soms lukt dat. Soms ook helemaal niet. U mist mensen om u heen. Minder vreugde. Toenemende zorg, ziekte, pijn, onzekerheid tekenen uw leven. Wat moet je verwachten? De sfeer van Kerstfeest wil de narigheid even doen  vergeten, maar daarna is het weer het oude liedje. Geen engelenlied, maar bittere werkelijkheid.

Toch zegt Mattheüs 1,21 meer. Jezus is gekomen om zalig te maken van zonden. De kern. Op zonden  zit het vast. De zwaarste zorg en last. Jezus begrijpt dat. Hij begrijpt u in alles. Zelfs in uw zonden.

Jozef luistert. Hij blijft bij Maria. Hij noemt het Kind ‘Jezus. Die zalig maakt. Dat is een gezegend Kersfeest. Jezus over houden. Noem Zijn Naam. Jezus redt mij! Hij luistert naar die Naam.

Ds. F. van Roest