Verbinding

Kerstmeditatie 2018

Bent u eenzaam? Je kunt druk zijn, een grote familie hebben, veel mensen om je heen en toch eenzaam zijn. Als er geen contact is. De ander begrijpt je niet. Zij nemen niet de tijd voor je. Mensen spreken je aan en kijken over de schouder naar anderen. Ze horen je antwoord niet eens.

Verbinding. Via de telefoon en andere media onderhouden we contacten. Soms valt de verbinding stil. Geen contact. We zijn er door ontregeld, lichte paniek. Het maakt eenzaam.

Kerstfeest. Iedereen is druk. Voor Maria en Jozef is er geen plekje in Bethlehem. Een stal, als een loofhut. Wel samen, maar alleen. Wie geeft er om hen. Daar zitten ze, daar liggen ze, eenzaam.

Het verandert als Jezus geboren wordt. Hij verbindt ouders. Er komen herders. Even later zijn er wijzen. De hemel laat zich zingend niet onbetuigd. Jezus komst doorbreekt eenzaamheid. Het Evangelie verbindt. Denk er aan. Heb het er over. Zing er van. Geef het door. Deze boodschap is de moeite waard. Het brengt mensen bij elkaar en het verzoent met God. Zonder God ben je eenzaam. De Heilige Geest geeft Kersfeest glans en brengt verbinding tot stand. Dan ben je niet meer alleen. ‘Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer’.

Ds. F. van Roest