Duurzaam (als de zon)

Kerstmeditatie 2019

Dat woord klinkt vaak in onze tijd heel. Kleding moet duurzaam zijn en bouwen. Steeds meer wordt er op gelet dat allerlei producten op een goede wijze gemaakt worden. Hergebruik van materialen wordt aanbevolen. Wat nog niet versleten is, kan nog mee. Weggooien is zonde. Samen letten wij op duurzaam gebruik van grondstoffen.

In de berijming van psalm 89 staat het woord ‘duurzaam’. Zo ‘duurzaam als de zon’. In de Bijbel (37): ‘vast als de zon’. Het gaat over de goedertierenheid van God en Zijn trouw aan David. God zal zijn verbond handhaven en beloften nakomen. Hij heeft dit met een eed gezworen. Nooit zal zijn geslacht ophouden te bestaan en de troon zal eeuwig zijn. Duurzaam. Vast als de zon.

Schitterend, de zon. Wat een warmte en energie, van de vroege morgen tot de late avond. Ononderbroken, ook achter de wolken, levenwekkend en koesterend. Voordeel tot in de meterkast. Voor niets gaat de zon op. De zon heeft alles te maken met de genade van dé Zon. De zon gaat niet voor niets op.

In deze psalm wordt ten diepste gezongen over de Zon, Jezus Christus, Zon van de gerechtigheid. Geboren in Bethlehem en gestorven aan het kruis. Opgestaan op Pasen. Hij is de energiebron voor mij. Het Evangelie van de geboren Zaligmaker verkondigt mij echte duurzaamheid. Jezus, duurzaam als de zon. Voor altijd mijn energiebron. Ik zit glansrijk in Zijn stralen. Daar knap ik van op. Zijn heil verduurt de eeuwigheid.

Ds. F. van Roest