Zwanger van (on)heil

Kerstmeditatie 2020

Het Kerstfeest in 2020 zal anders zijn dan in alle voorgaande jaren. Niet uitbundig in volle kerken of met massale samenzang. Niet met grote gezelschappen en overladen tafels. Alles is kleinschaliger, minder publiek en daardoor mogelijk persoonlijker en intiemer. Je moet er nu vooral zelf iets van maken. Dit vraagt meer creativiteit en je moet zelf nadenken.

Eigenlijk is dit helemaal niet zo verkeerd. Voorgaande jaren werd Kerstfeest in een aantal maanden opgetuigd, om vervolgens rond de jaarwisseling weer afgebroken te worden. Wat bleef er hangen? We gingen even massaal als wij het feest vierden weer over tot de orde van de dag.

Ik ervaar deze tijd (waarschijnlijk met u) best wel met heel veel onrust, vragen en onzekerheid. De dingen die in de wereld gebeuren (protesten, vluchtelingenstromen, ziekte, rampen, fakenieuws en complotten) doen wat met mij. De hele sfeer is vol onheil. Wat staat er te gebeuren?

Toch geeft de kalender aan dat ik (anders dan andere jaren) dit jaar wel Kerstfeest mag vieren. De geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem is een historisch feit. Zijn komst naar deze wereld om te redden, kan niet ongedaan gemaakt worden. Dit heil blijft ook in deze tijd een machtig en wereldomvattend feit. Mogelijk lukt het nu juist wel om ons op dat feit te concentreren. Zonder franje en uitbundigheid kom ik mogelijk beter tot de kern. Jezus is in de wereld gekomen om ook mij te redden. Hij vraagt mij om geloof. In een wereld ‘zwanger van onheil’ klinken woorden ‘zwanger van heil’. Alzo lief had en heeft Hij u en mij. Ik wens u dit heil van harte toe, zonder beperking en zonder afstand. Hij is nabij.

Ds. F. van Roest