Gods gedenkboek

Maleachi 3:16, 17

Dan spreken zij die de HERE vrezen onder elkaar, ieder tegen zijn naaste, en de HERE slaat er acht op en luistert: er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. En zij zullen voor Mij, zegt de HERE van de legermachten, op die dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient.

In de hemel herinner ik mij niet alleen wat Hij deed voor mij, maar word ik ook herinnerd aan wat ik deed voor Hem. Vanuit de hoge volgt God de Zijnen op de voet en van alles wat voor Hem van waarde is, wordt goede nota genomen en zorgvuldig aantekening gemaakt. Er is zogezegd sprake van een hemelse boek- houding. Ieder gebaar van liefde voor Hem, al die momenten waarin je de ander goed deed, worden vastgelegd. Al die keren in je leven dat je het kwade overwon en in het voetspoor van Jezus ging, soms koste wat het kost, staan geregistreerd. Zelf vergeten we die dingen vaak na verloop van tijd. Maar in de hemel blijft dat alles zwart-op-wit bewaard.
Wat een apart geschiedenisboek! Er staan andere namen in dan in onze geschiedenisboeken. Want de groten van deze aarde zijn lang niet altijd de groten in Gods Rijk. En de groten in Zijn Rijk verwierven lang niet altijd naam en faam in de wereld.

Je vraagt je misschien af waar dat boek goed voor is. Oosterse koningen, die een boek bijhielden met verdiensten van zichzelf en hun onderdanen, lieten er regelmatig uit voorlezen bij feestelijke gelegenheden. Gods gedenkboek ten gunste van hen die Hem vrezen, is met hetzelfde doel geschreven. Het goede werd door Hem vastgelegd opdat het op een dag met ere zal worden genoemd. Op dé dag (vgl. Mat. 25)! En daarna? Gaat het daarna dicht en de kast in? Nee, het blijft open – beeldend gezegd – ter inzage van iedereen. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, blijft eeuwig bestaan. Als je sterft in de Here volgen je goede werken je na. In Openbaring 19:8 wordt zelfs gezegd dat je ermee omhangen wordt als met een fijn linnen gewaad. Herkenbaar en zicht- baar voor iedereen. Word je daar dan niet hoogmoedig van? Nee, want wanneer Hij mij zegt: ‘Wel gedaan!’ zal ik zeggen: ‘Door U, door U alleen!’ En de kroon die Hij mij opzet, werp ik aan Zijn voeten. Van jaloezie zal ook geen sprake zijn. De moordenaar die op zijn laatste adem bekeerd werd, zal zich verbazen over het vele dat Paulus deed en Paulus zal op zijn beurt verwonderd staan dat die man in zijn laatste minuten voor hem niet onderdeed, door op diezelfde laatste adem zijn maat in het kwaad nog aan te spreken. We zijn blij met wat we zien bij elkaar.
Bovendien ontdek je dan ook hoe vaak je ongemerkt een zegen bent geweest… méér dan je je zelf herinnerde.

Vader in de hemel, dank dat U niets vergeet, ons niet alleen genade, maar ook eer geeft. Help me zo te leven dat er geregeld iets bij zit wat voor U de moeite van het aantekenen waard is. Wij aanbidden Uw grote liefde. Amen.

Uit: De hemel dichterbij, door ds. P.J. Visser