Toekomstgericht

Colossenzen 3:1-4

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal zijn, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Toen ik jaren terug voor het eerst naar Amerika ging, had ik geen idee hoe dat allemaal zou zijn en zag ik er vooral tegenop. Nu het me bekend is, is het andersom.

De Engelse dominee Richard Baxter schreef ooit: ‘Men zou denken dat als een mens maar één keer vernam welke onbeschrijfelijke heerlijkheid God belooft en als hij geloofde wat hij hoorde… hij voorgoed in vervoering zou raken en daar zo vurig naar verlangen  zou,  dat  hij  het  nauwelijks  ergens  anders  over  zou hebben. En toch geven mensen, die  er  regelmatig  over  horen  en  belijden  dat  ze vast geloven in een hemel, net zo weinig om de hemel alsof ze er nog nooit over gehoord hadden en er geen woord van geloofden.’

Dat is scherp gezegd. Maar helaas is het vaak maar al te waar. Veel mensen wandelen als het ware achteruit de hemel in. Ze zijn zo gericht op wat ze hier hebben en op wat ze hier gaan missen, dat ze helemaal geen oog hebben voor datgene wat in het verschiet ligt. Zonde! Dan verheug je je net zo weinig op de dag van morgen als de mensen die nergens van weten. Eerlijk gezegd heb ik er zelf ook last van. Maar dat  is  niet  iets  om  in  te blijven steken. ‘Verblijd u in de hoop’, zegt de Heilige Geest. Dat is iets om meer werk van te maken! Paulus schreef: In Christus zijn we al bij God! Besef dat en leef in denken en doen die toekomst tegemoet! Zoals die man die onderweg was voor zijn werk. Iemand vroeg hem: ‘Waar gaat de reis naartoe?’ Hij antwoordde: ‘Naar de hemel en onderweg doe ik nog wat zaken.’

Mijn God, bekeer mij tot de hoop op wat wacht. Opdat ik bedenk waar ik in Christus al ben en met verlangen die toekomst tegemoet leef. In Jezus’ Naam. Amen.

Uit: De hemel dichterbij, door ds. P.J. Visser