Voorgoed vergeten!

Jesaja 65:17

Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden en zij zullen niet meer in het hart opkomen. De vorige benauwdheden zullen vergeten zijn.

Herinnering zal er straks volop zijn. Ons geheugen wordt niet gewist, maar in het licht van Christus zelfs opgefrist. Toch is het maar wat goed dat we in Jesaja 65 nog iets anders lezen: de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn. Voorgoed! Ze komen nooit meer in ons hart op! Zelfs al herinner ik mij de weg die ik ging met alle hoogten en diepten, het benauwende en angstige, zal eruit zijn. Het schrijnende gevoel dat het hier achterliet en de pijnlijke emotie die het vaak opriep, zijn voorbij. Wie weleens overspannen is geweest, kan het misschien begrijpen. Als je er achteraf op terugkijkt, herinner je je die tijd nog wel – je vergeet het zelfs nooit meer! – maar je kunt niet meer bij de somberheid die je toen voelde en bij de angst die je toen beheerste.

Zo ongeveer, maar dan nog veel radicaler, zullen de vorige benauwdheden vergeten zijn. Er zal niet meer aan gedacht  worden…  tot  in  eeuwigheid.  We kunnen er nooit meer bij! Openbaring 21:4 sluit hier naadloos op aan. Als daar staat: ‘Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’, dan gaat het over ‘rouw, geween en moeite’. Al wordt het geheugen niet uítgewist, de tranen die we erom huilden worden wel áfgewist! We zien alles in een ander licht. Verlost uit de misère zien we alleen nog hoe God erbij was in de misère! Zelfs de pijnlijke waaroms worden in dat licht opgelost. De zee, het symbool van de duistere diepte, is dan niet meer (Openb. 21:1). We zien voor de troon van God alleen een glazen zee, zo helder als kristal (Openb. 4:6). We kijken zogezegd tot op de bodem! Wat je dan ontdekt, kan ik nu nog niet zeggen, maar het zal je – zeker weten – verbazen en versteld doen staan. Het zal precies de omgekeerde gevoelens oproepen en enkel  vreugde  geven!  Met  Psalm  145  stem  je  dan  ten volle in: ‘De Here is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken. Al Uw werken zullen U loven en Uw gunstelingen zullen U prijzen!’

Heb dank, God en Vader, dat ons leven hier en nu zo waardevol is dat het niet wordt afgedankt, maar gereinigd en gered mag meegaan, dat de pijn eruit zal zijn en de vreugde overblijft. Om Jezus’ wil. Amen.

Uit: De hemel dichterbij, door ds. P.J. Visser