De Herder en vreemde schapen

Johannes 10,16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Nog vreemde schapen. Zij behoren niet tot de oorspronkelijke kudde. Ze worden niet geteld tot het volk van Israël. Niet geboren als nakomelingen van Abram, Izaäk en Jacob. Toch worden zij schapen van de goede Herder.

Het kenmerk van deze vreemde schapen is dat zij ook naar de stem van de herder zijn gaan luisteren. Vervolgens zijn zij bij die kudde gaan horen. De verbinding met de herder komt tot stand via de stem van de herder en het oor van de schapen. Het resultaat van de zorg van de herder is dat deze vreemde schapen zijn gaan opmerken en horen. Nu is er geen verschil meer. Het wordt één kudde met één herder.

Aan Abram werd beloofd dat hij een zegen zou zijn voor de volkeren. Niet alleen voor zijn eigen volk. Lees Genesis 12,3: ‘Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’. Psalm 87,4-6 zingt ervan dat mensen uit andere volkeren gelden als kinderen van Sion: ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.’ Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’ Bij de namen van de volken schrijft de HEERE: ‘Dit volk is hier geboren.’

In het Nieuwe Testament zien wij steeds meer dat mensen uit de heidenen tot het geloof in Jezus Christus komen. Een vrouw uit Tyrus en Sidon. De rijke man uit Ethiopië. Petrus moet naar Cornelius in Joppe. Daarna gaat het Evangelie de wereld in tot aan Rome toe. Er komen mensen tot geloof en er worden gemeenten gesticht.

Dit is een heerlijke belofte voor onze tijd. Denk aan uw eigen gezin en familie. Vergeet vrienden en bekenden niet. Zij zijn mogelijk zelfs vijandig of onverschillig, hardleers en hardhorend. Door de Geest van Christus kan het zomaar gebeuren dat zij gaan luisteren naar de stem van de goede Herder. Het is mogelijk dat hen plotseling tussen allerlei geluiden ineens de klank van het Evangelie opvalt en die klank verstaan. Zo roept de goede Herder nog steeds. Als zij eenmaal gehoor gegeven hebben, behoren zij tot Zijn kudde, Zijn gemeente. Wat een stem alleen al kan doen.

Ds. Fré van Roest