Verwarring

Verwarring alom. Door een ziekte die wereldwijd nog steeds om zich heen grijpt. Conflicten die niet minder worden in aantal. Maatregelen die ontregelen en groepen van mensen verharden hun standpunten. De overheid heeft de handen vol. De verwarring is er ook binnen de gemeente en soms in eigen familie en gezin.

Jozef en Maria hebben nog maar kort een goed huwelijk, ze zijn ondertrouwd (Matth,1,18). Nu blijkt Maria zwanger. Jozef zou Maria kunnen en mogen weigeren als vrouw en haar te kijk kunnen zetten. Opvallend staat er dat hij ‘bevreesd’ is om bij haar te blijven (Matth.1,20). Deze vrees heeft alles te maken met zijn ‘rechtvaardig’ zijn, zijn oprechte geloof. Geen botheid en geen rancune. Hij doet zelf een stapje terug.

In onze tijd is er soms diepe verontwaardiging en felle tweestrijd. Soms is het ineens heel dichtbij en voel ik felheid en woede. Verwarring kan ontsporen. Ook bij mij.

Jozef wordt er klein onder en vreest. In een droom helpt een engel hem er uit. Dit is uit de Heilige Geest. Dit is het Kind met die prachtige naam ‘Immanuël’. Jouw relatie hoeft niet verbroken, maar God vraagt om je hart.  Jezus helpt uit de droom van de verwarring. Jozef aanvaardt zijn roeping en blijft bij Maria. Jezus verbindt hen meer dan ooit. God is met hen. Het Kind heft verwarring op. Neem Hem in je armen.

Wees niet bevreesd.

Ds. F. van Roest