De Herder en Zijn gave

Johannes 10,17 ‘De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’

De Vader in de hemel houdt van Zijn Zoon omdat Hij Zijn leven geeft. Het draait in deze verzen om deze gave. Jezus als goede Herder geeft Zijn leven.

Sinds de komst van de Heere Jezus in de wereld hebben velen het op Hem gemunt. Herodes wil Hem doden in Bethlehem. In Nazareth, waar Hij opgroeide, groeit het verzet dusdanig dat zij Hem van een hoogte waarop de stad gebouwd is naar beneden willen werpen. Joodse leiders worden steeds venijniger en vijandiger. Zij beramen plannen om Hem uit de weg te ruimen. In het hart van Judas groeit de haat en het verraad is een feit. Jezus wordt na een oneerlijk proces zonder schuld gekruisigd. Zo sterft Hij.

Niemand neemt Mijn leven. Zo is het. Op het cruciale moment, vraagt Hij aan Judas of deze met een kus Hem wil verraden? In de Hof biedt Hij Zich aan. Ik ben het, die jullie zoeken. Neem Mij. Hij worstelt in de Hof, maar is bereid Zijn leven te geven. Hij wil niet anders dan de wil van Zijn Vader doen. Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het zelf. Daarom heeft de Vader Mij lief.

Jezus heeft deze macht. Hij kan Zijn leven geven en nemen. Een indrukwekkend moment is Zijn sterven en de woorden die Hij dan spreekt. Lukas 23,46 ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit’. Op dat moment kan niemand de relatie met Zijn Vader verstoren en niemand kan Zijn offer ongedaan maken. Zijn opdracht is tot een goed einde gebracht. Hij heeft lief gehad tot het einde. Zijn werk is klaar en geeft Hij nu aan Zijn Vader. Hij geeft Zijn leven als een offer en staat op uit de dood. Hij geeft en neemt Zijn leven.

Wat een macht en wat een liefde. De gave van het offer van Zijn leven is volkomen. Daarom heeft de Vader Hem lief.

In deze macht en in deze liefde ligt ons heil verankerd en vast. Het gaat hier om liefde die op komt uit het welbehagen van God de Vader. In die liefde verkiest Hij. In die verkiezende liefde ligt de grond van onze redding. Jezus heeft dit mogelijk gemaakt door Zijn leven te geven en weer te nemen.

Als ik wegschuil achter Jezus (de Vader heeft Hem lief), dan heeft de Vader ook mij lief. Hij heeft Mij lief om Jezus wil. Zo zegt Hij: ‘Ik leef en jij zult leven!’

Ds. Fré van Roest