Stem

In de voorbije weken was het nieuws. Grensoverschrijdend gedrag bij allerlei betrokkenen van The Voice. Het kan u bijna niet ontgaan zijn. Schokkend nieuws is dit. Miljoenen kijkers en ineens is het van de buis. De stem is gesmoord in schaamte en schande. The Voice, zonder stem.

Ik hoor wat, als ik niet doof ben. Via allerlei media proberen mensen mij te bereiken. Zij willen graag mij hun stem laten horen en een boodschap inprenten. Soms is het nieuws. Soms is het waar. Hoe weet ik dat het echt is en betrouwbaar? Complotdenkers vragen aandacht en hoe kan ik nepnieuws onderkennen? Allerlei stemmen, stemmingmakerij, stem en tegenstem.

Johannes de Doper is een roepende in de woestijn. Hij heeft een stem. Hij heet zelfs ‘stem’. Eigenlijk is hij alleen maar stem. Zijn verschijning heeft geen glitter en mist alle opsmuk. Een mantel van kameelhaar en van hem wordt gezegd dat hij sprinkhanen eet en honing. Een sobere levensstijl en duurzaam.

Deze stem klinkt. Er klinken woorden. Het is een oproep en aankondiging. De stem verwoordt iets over het Koninkrijk der hemelen, dat er al is en nog komt. Het gaat over de Koning, Die is en zijn zal. De stem roept op tot navolging. Scherp over oordeel. Duidelijk over verandering. Indringend over bekering. De stem doet een appèl op het hart. Van binnenuit, met minder gaat het niet. Bekering is geen sticker, maar een innerlijk proces. Deze stem lokt dat uit.

De stem valt op en dringt door. Deze is geest-krachtig. Een volle dragende stem door de Geest. Een voldragen geluid. Hij raakt mensen en roept vragen los. Wat moet ik doen? Het antwoord van de Doper gaat over delen van kleding en voedsel, tevreden zijn met loon en afwassen van zonden. Het is niet een ingewikkeld verhaal. De Geest past het toe bij iedere hoorder.

En vandaag wij en ik op dit moment. Er is allerlei gedrag dat grenzen overschrijdt. Gedrag van anderen, gedrag van mij. Wat zeg ik, wat doe ik, wat denk ik? Uitgelokt door anderen of zelfverlangen. Opeens die stem. Roepend. In mijn woestijn. Verander. Stop. Hoe dan? Wat moet ik doen?

De stem van het Evangelie is heilzaam. Ontdekkend en vertroostend, onthullend en verzoenend, ontnuchterend en voedzaam. Heilzaam.

Jezus heet de goede Herder. Hij heeft een stem die anders is. Herkenbaar en navolgbaar. Laat Zijn stem tot uw oren ingaan. Die stem wil wat losmaken. Deze lokt, leidt, verandert en troost. Mijn meesters stem. Zonder bedrog en zonder nep, scherp, maar liefdevol.

februari 2022

Ds. F. van Roest