Wee na wee

Nog is het einde niet. De meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. Nu wordt het nieuws beheerst voor de berichten van de oorlog in Oekraïne. De ene wee gaat, de andere wee is er al.

Media berichten de werkelijkheid van de dag. Het is geen waan. Beelden herinneren aan de Balkanoorlog, Wereldoorlog II of andere oorlogen korter geleden. Honderden doden en het zien daarvan maakt oude wonden gevoelig. Traumatische ervaringen herleven.

Het is een hele toer in pastorale gesprekken deze onderwerpen te vermijden. Indië en de ramp (Zeeland 1953) zijn vaak niet verwerkt. Ineens is het er weer, dat leed van toen. Maar er waren meer tragedies, wereldwijd of persoonlijk. Het blijven (open) wonden.

Het is goed om pijn en verdriet niet te ontkennen of te omzeilen. Pastoraat is luisteren en stem geven aan dat verhaal. Diep ademen en intensief luisteren brengt vragen naar boven die beantwoord moeten worden. Luisterend pastoraat is wat wij van Jezus leren. Hij zag en zei: ‘vertel!’

Zonder weeën geen nieuw leven. Het beeld van een moeder, die een kind ter wereld brengt, spreekt boekdelen. Tijdens de bevalling  is de verloskundige begripsvol nabij. Dat helpt een moeder door de weeën heen (Beatrijs Smulders in haar boek ‘Bloed’). Na de weeën is er uitkomst en vreugde. Nieuw leven is er alleen door de dood heen, door een dal waarover zelfs de schaduw van de dood valt (Psalm 23).

Wij beleven deze tijd intenser dan ooit. De werkelijkheid van dit moment is bitter realistisch. Oog in oog met de beelden ontdekken wij wat er in mensen is, in anderen, in ons, in mij (?). Verdoezelen lukt niet meer. Ik ben een groot beest bij U (Psalm 73).

Lijdensweek en Vastentijd zijn aangebroken. Vasten en bidden. Geloven en hopen. Door de crisis heen. Door de weeën heen. Daar hebben wij elkaar voor nodig en een ander mogelijk u. Weeën maken hoopvol. Er is een verloskundige nodig. Er is een Verlosser.

Geloven en overwinnen is een zaak van navolgen. De voetstappen van Jezus drukken, de diepte in, de duisternis in, door het donker naar het licht (Zelensky). Eén ding moeten wij niet vergeten. Jezus leeft. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Hij alleen geeft deze gegronde hoop. Weeën? Komt goed. Geloof alleen.

maart 2022

Ds. F. van Roest