Dreiging en moed

Sinds 24 februari hangt een dreiging in de lucht. Onze rust is wreed verstoort. Twee jaar lang waren wij in de ban van een pandemie. Toen deze ban brak, was er nieuw gevaar. Oorlog in Oekraïne verandert veel. Vriend en vijand bezint zich. Defensie vraagt veel meer geld. De economie is ontwricht. Geldontwaarding is hoog.

Menselijk leed schreit ten hemel. Arme kinderen. Zwakke ouderen. Ernstige ontberingen. Bitter is het verlies van dierbaren, soldaat of burger, oud of heel jong.

Verwarring alom. De agressor vecht voor een nobele zaak. Zij die aangevallen zijn, strijden voor vrijheid, vrede en democratie.

Ten hemel schreiend. Er wordt gebeden om een einde aan dit geweld. Innig wordt gesmeekt om harten veranderende genade en om vredestichters. ‘Uw koninkrijk kome’. Lijden loutert? Verdrukking is voorzegt.

Dubbel. Carnaval ging door. Terrassen vullen zich. Schiphol kan de stroom reizigers niet aan. Tijdens corona hielden we even de adem in. Nu is het weer tijd om te genieten. Terwijl de één het onbetaalbare gas uitzet, heeft de ander nog voldoende reserve om uitgestelde reizen te boeken.

Intussen dreigt een derde wereldoorlog. Honger in Afrika. Overstromingen door veranderingen in klimaat. Miljoenen ontheemden en vluchtenden zwerven over de aarde. Wij sturen hen van het ‘kastje naar de muur’. Ze lopen er op stuk. Duwen hen terug in zee. Leer ik van deze lessen?

Soms lig ik er wakker van en denk aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen, aan de gemeente, aan de ogen van dat ene kind, vol angst, en de tranen van die jonge moeder, die niets meer hoort van haar man, de vader haar kinderen. Na de waarschuwing van ‘schokkende beelden’ zie je resultaten van bruut geweld op het strand of naast de fiets.

Jezus voorzei verdrukking in de wereld. Over vervolging. Wees niet verbaasd als u het ziet gebeuren. Tekenen van de tijd. O ja, die kennen we al. Wij wuiven weg. Zij waren eerder aan de orde.

Lukas 21,28 zegt: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’. Hieruit is moed te putten. Met de bijbel er naast. In een gelovig gebed.

Paulus, die veel ontberingen ervaren heeft, spreekt over ‘altijd goede moed’. Hij schrijft dit in de gevangenis. Als dit dan mijn einde is, is het goed. Ik ben bang, best wel. Toch heb ik er ook moed op. Dit is het einde niet. Het lot regeert mij niet. Jezus wel. Psalm 27 leert mij: De Heere is met mij, ik zal niet vrezen. Wat kunnen mensen mij doen.

De dreiging is een oefening in moed. Dreiging werkt verlammend, zeker. Maar ook moed. Mijn Jezus heeft de wereld overwonnen. Ik houd me aan Hem. Zo houd ik moed.

mei 2022

Ds. F. van Roest