Fris-ruikende ouderen

Eén van de zintuigen. Reuk lijkt minder van belang dan zien of horen. Corona had invloed op  smaak en reuk. Zij die even niet meer konden ruiken, hebben dit als heel ingrijpend ervaren.

Iets ruiken of reuk verspreiden. Komend van de boerderij weet u hoe dat ruikt. Wie ooit in Afrika was, weet hoe dat ruikt. Een goede verzorging van ons lichaam maakt dat we fris ruiken. Dat ruikt goed. Heerlijk.

Er is nog iets anders als het gaat om ‘goede reuk’. Of ‘aangename geur’. Er is verschil: de geur kan leven of dood aankondigen.

Ik lees in 2 Cor. 2:14.15 ‘God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat Hij overal door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur. Door Christus te verkondigen zijn wij als wierookgeur die God behaagt, die zich zowel verspreidt onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. 16 Voor de laatsten is het een geur die de dood aankondigt, voor de eersten een geur die tot het leven leidt. Wie is geschikt voor deze taak?’ (NBV21)

Het volgende Bijbelwoord valt mij ook op. Over ‘met Jezus geweest zijn’. Ik lees in Hand.4,13 ‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren’. (HSV)

Ruiken dat je met Jezus bent omgegaan. Zo neem ik het samen.

Heerlijk als je zulke mensen ontmoet, die iets van Jezus hebben. Iets van Zijn geduld en zachtmoedigheid, iets van Zijn duidelijkheid en hartstocht. Een hechte relatie met Hem. Liefde. Dat stemt tot nadenken en maakt jaloers. Het ontdekt en doet vragen stellen. Soms is het een aansporing om meer ijver aan de dag te leggen, meer discipline om discipel te worden, te zijn en te blijven.

Heerlijk als je zo iemand bent. Als oma of vader. Als dominee of gemeentelid. Als jongere of oudere. Er gaat iets van je uit. Je bent er niet groots op, maar het is er gewoon. De omgang met Jezus, met Zijn woorden, in de gebeden, in de strijd van het geloof, in dieptepunten en op de hoogten doet wat en werkt wat uit. Anderen zien het, voelen het aan, ruiken het. Herkenning (Hand.4,13).

Het ruikt fris. Ventileren is nodig. De frisse wind van de Geest van Christus. Opgeruimd, eerlijk, open, warm, aandacht, tijd, geduld, liefde. Allemaal dingen waarom je graag bij die ander bent.

Het kost wat aandacht, het vraagt om volharding, het is duur. Maar dan heb je ook wat. Het is geen show, maar het valt wel op. Die goede geur prikkelt en werkt aanstekelijk.

De kamer van oma, ik weet nog hoe die rook. Ook oma zelf. De reuk van Christus. Het was fijn om bij haar te zijn, om nooit meer te vergeten. Ik herken het. Wat ruiken mensen aan mij? Fris?

juli 2022

Ds. F. van Roest