Catechisatie voor het (oude) hart

In uitleg van Psalm 127 in de podcastserie ‘Eerst dit’ op maandag 30 januari werd de opmerking gemaakt: ‘het hart heeft catechisatie nodig’. Dat trof mij.

Catechisatie is iets van vroeger en klinkt ouderwets. Als je bij een bepaalde gemeente hoorde, moest je er naar toe. Het onderwijs in de catechismus had je nodig en je volgde de lessen totdat je in het openbaar belijdenis deed van je geloof. Dit was iets voor jongeren. Soms volgden ouderen ook de catechese en deden dan op latere leeftijd belijdenis.

Catechisatie is iets van alle tijden en ook van alle lééftijden. Zeker wanneer het gaat om het hart. Hoe werkt dat? Ik kan dingen leren met mijn verstand, met mijn hoofd. Bij het hart denk ik dan meer aan tot geloof komen, versterkt worden in het geloof, van binnenuit anders worden. Dat heeft met inzicht te maken en dit wordt gewekt door de Heilige Geest.

Nicodemus krijgt een les in de nacht. Het gaat over wedergeboorte en Jezus legt dat uit als ‘veranderd worden door de wind van de Geest’. Deze geleerde had veel kennis, behoorde tot het Sanhedrin, was een leraar in Israël, maar miste nog ‘de catechisatie van het hart’.

OMEGA wil antwoorden geven op de vragen die leven bij ouderen. Ouderen hebben hun eigen en ook eigentíjdse vragen. Bij het zoeken naar antwoorden op die vragen hebben ouderen pastorale hulp nodig, maar juist ook de Heilige Geest.
Wij zijn nooit te oud om te leren. Anders gezegd: het is juist de hoogste tijd om als ouderen te leren. Uitstel kan eigenlijk niet. Op beslissende vragen zal toch een helder en afdoend antwoord moeten en mogen komen.

De christelijke gemeente is een lerende gemeente. Van jong tot oud. Het is een valkuil wanneer wij denken, dat wij het op een bepaald moment (dertiger of veertiger) wel weten. Of dat een oudere geen onderwijs meer nodig zou hebben. Mijn ervaring is dat velen in de oudste generatie hunkeren naar uitleg, zekerheid en hoop. Daarom is levenslange ‘catechisatie van het hart’ nodig.

februari 2023

Ds. F. van Roest