De taal van het volk

Boeren en burgers kregen stem op 15 maart. Zij die de BBB leidt, spreekt hun taal. Provincies tellen mee en de mensen daar ook. De bus in Groningen en de wolf in Drenthe. De boeren uit Brabant en de bouwvakkers uit Utrecht. Ineens luistert iemand naar hen en krijgt zij hun stem.

In Amerika en Brazilië, in Kenia en Frankrijk, op het Malieveld en de A12 laten mensen van zich horen. Het gaat over macht en corruptie, over klimaat en woningnood. Minderheden krijgen stem en de nood van enkelingen wordt verstaanbaar vertaald.

Afstemmen op de taal van mensen in nood. Luisteren en serieus nemen. Ineens is er een nieuwe dynamiek. Hoop enerzijds, paniek anderzijds. Het gaat ergens om en over. Overleg in de polder kent grenzen. Dictaten pikt men niet, maar gesprek, overleg en vooral luisteren naar de taal van het volk. Toeslagen, aardbevingen en stikstof. Een lange spraakverwarring. Babel lijkt een verlaten bouwput. Dezelfde taal spreken, verbroedert. Is er een oplossing in deze crises?

Op 2 april was het Palmzondag. Een koning op een ezel. Een koning? Op Pasen blijkt Hij de Koning der Joden te zijn en de Heiland der wereld. Leer van Hem, dat Hij zachtmoedig is. Zijn volgelingen, zachtmoedigen, zullen de aarde beërven.

Pasen verandert alles. De levende Christus spreekt de taal van het volk. Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben. Dat heeft met ‘omkeer’ (W. Dekker) te maken. Dat heeft met ‘thuiskomen’ (A. v.d. Beek) te maken. Dat heeft te maken met ‘bidden in de nacht’ (T. Warren).

Ik beperk mij nu even tot de kerk en de gemeente en daarbinnen tot ouderen. Pastoraat aan senioren is luisteren naar de stem van hen, die op leeftijd en in de laatste fase zijn. Het gaat om het verstaan van elkaars taal. Ouderen zijn zeer gebaat bij een luisterend oor en verstaanbare taal. Nodig zijn zij die zachtmoedige taal hanteren. Taal die harten raakt, sterkt en troost.
Jezus spreekt de taal van het volk. Jezus luistert naar de taal van discipelen. Hij kent hen (Psalm 139). Vragen, bidden, spreken, klagen, luisteren, bedenken, en overwegen. Jezus is de man van het volk. Zoon des mensen. Met barmhartigheid bewogen. En: Zoon van God.

In deze tijd van ontreddering en verwijdering is Hij nabij, luistert en spreekt mijn taal. Dit vraagt om luisteroefeningen. Spreek, ik hoor!

april 2023

Ds. F. van Roest