Albert Heijn en Pinksteren

Hebben deze twee iets met elkaar te maken. Wees gerust. Dit is geen reclame voor een supermarkt. Ik wil het met u wel hebben over de Heilige Geest.

Gebukt over een wiskunde som kun je soms heel lang zoeken naar een oplossing en ineens zie je hoe het zit: ‘AH’ of ‘aahaa’! Inzicht breekt door. Helder.

In uw geestelijke leven is soms lange tijd een en ander onduidelijk. U hebt veel vragen. U twijfelt. U mist beslissende kennis. U gelooft wel, maar is het voldoende? U leest veel, maar is die boodschap wel voor u? Uw volle overtuiging ontbreekt.

Wij ontmoeten in de Bijbel vrouwen die soms een hele periode in het ongewisse leefden, de moeder van Jezus en de vrouwen bij het kruis. Dan ineens wordt het helder. Maria wordt ‘indachtig’ en bij de paasvrouwen breekt het nieuwe leven door. Het wordt aan hen geopenbaard. Je hoort als het ware: ‘aahaa’.

Dat gebeurt ook met de discipelen. Zij herinneren zich wat Jezus gezegd heeft. Met Pasen, of een week later, of bij de zee: ‘aahaa’ Met Pinksteren preken zij uit volle overtuiging. Dat is het werk van de Heilige Geest.

In Joh.14,26 voorzegt Jezus dit: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’.

Het gaat om leren en herinneren.

Mogelijk hebt u veel gehoord, vertellingen, Bijbellezen, preken, Bijbelstudies, enz. Lange tijd blijft het onduidelijk. Ineens vallen de stukjes op hun plek. Inzicht. ‘Aahaa!’

Overtuiging. Dat doet de Heilige Geest. Doorbrekend en zekerheid.

In Lukas 11,13 belooft Jezus, dat wie Hem om de Geest bidt, Deze ook zal ontvangen. Het gebed om de Heilige Geest wordt altijd verhoord. Altijd. Dat is een zeer krachtige belofte.

Indrukwekkende Pinksterdagen gegund. Momenten met een AH-Erlebnis, een ‘aahaa-ervaring’. Dagen om nooit meer te vergeten. Ik wens u heel veel van de Heilige Geest.

mei 2023

Ds. F. van Roest