Wolven en meer

Wolven zijn in opkomst. Zij worden steeds meer gespot. Schapenhouders zijn de dupe. Hun dieren worden gedood. Kortgeleden werd zelfs één van eigenaren aangevallen. De hoeder was een echte herder. De wolf is dood. Het gevaar van wolven blijft. Meer nog.

Jezus spreekt ook over wolven die schapen bedreigen (Joh. 10,12). De herder stelt zijn leven voor de schapen in. Een knecht doet dat niet. Als huurling vlucht hij, omdat hij bang is voor wolven en niet hun echte herder is. De werkelijke herder geeft zijn leven voor de schapen. De gelijkenis is helder: Jezus is de goede Herder.

Iets over wolven. Nee, niet die nu in Nederland rondlopen. Wel over de gevaren die ons bedreigen. Wolfachtige bedreigingen. Genot, luxe, groei-economie, racisme, religieuze haat, individualisme, enz. Het komt op ons af en het nestelt zich in ons. Zij verwonden ons, verminken en we gaan er misschien wel aan dood. Wij dagen wolven uit en vervolgens weten wij er geen raad mee. Wolven en meer.
Iets over huurlingen nu. Invloedrijke (jonge) mensen op de sociale media. Ze spelen (wolfachtig) in op behoeften en gevoelens totdat je erin vastloopt. Zij buiten verleidingen uit, maar vluchten wanneer je hen nodig hebt. Herders zonder hart. Red jezelf.

Er komen steeds meer wolven en huurlingen. En in de kerk? Zijn de herders in de gemeente anders? Zijn wij anders? Onze herders? Ik als herder?
Er is veel pastorale zorg. Toch ontbreekt er soms op een schrijnende manier aandacht, geduld en tijd. Wanneer de gemeente Zijn kudde is, zijn herders nodig die iets van Jezus hebben. Wanneer gemeenteleden ‘zijn schapen’ zijn, verdienen zij om Jezus wil herderlijke zorg.

Waar zijn de herders met iets van Jezus? Ze zijn er. Ben ik het? Joh.10 is een heldere spiegel. Een geode herder zijn voor jongeren, voor eenzamen, voor mensen die lijden aan een depressie, voor beschadigde zielen, voor onzekere ouderen. Herders met een hart, sprekend van hart tot hart. Luisteren naar verhalen, doorluisteren, veiligheid bieden. Losmaken uit de greep van de wolven. Heb het hart van een goede herder.
Wolven? Let vooral ook op de huurlingen. De gemeente van Christus heeft dringend behoefte aan herders. Gewone, trouwe, goede herders bij de kudde.

augustus 2023

Ds. F. van Roest