Lastige oudjes

Ze vragen aandacht. De hulpvraag is groot. Kinderen komen eerder van vakantie thuis. Buren houden een oogje in het zeil. Zij vormen een ‘vervelend’ probleem in een samenleving waarin iedereen zichzelf moet leren redden.

Ouderen een last. Woningen voor ouderen zijn schaars. Helpende handen in zorg en verpleging zijn er te weinig. Hulp en aandacht laten een kostenplaatje zien waar je niet vrolijk van wordt. Dit kunnen wij niet volhouden, toch?

Je mag er zijn. Dat vertellen wij elkaar graag, ongeacht kleur, geld, werk, achtergrond, opleiding en geslacht. Soms vertellen ouderen dat zij verrast zijn dat in het ziekenhuis zoveel zorg aan hen besteed was. Blijkbaar hadden zij dat niet verwacht.

Aandacht voor ouderen is inderdaad een lastig en tijdrovend probleem. Het is ook een nieuw vraagstuk, hoewel er niets nieuws onder de zon is. Ouderen waren er altijd, zeker, maar in deze eeuw zijn er heel veel en het worden er meer. We rekenden het aantal uit, maar hielden er geen rekening mee. Plannen lieten op zich wachten en de uitwerking helemaal.

Binnen de gemeente vormen ouderen ook een lastig probleem. Zij mogen er zijn. We doen ook wel veel voor hen. Ze hebben zorgen met betrekking tot hulp. Ze hebben vragen over hun einde en hoe anderen daarmee omgaan. Ze zijn onzeker in hun geloof. Ze ervaren angst in een wereld die zo drastisch anders is geworden. Fruit met de Kerst en een bloemetje met Pasen zijn niet voldoende bij de last die zij met zich meedragen. Deze dingen met de feestdagen zijn goed bedoeld, maar er is meer nodig.

‘De onderbelichte pastorale zorg voor ouderen is een structureel probleem waaraan binnen de gemeente van Christus fundamenteel meer aandacht gegeven zal moeten worden!’, vind ik. Bezinning vooral kan leiden tot intensieve aandacht voor ouderen met hun vragen en zorgen.

Ouderen worden toevertrouwd aan pastorale werkers, speciale ouderlingen, bezoekdames en -heren. Dat is goed, mits zij gesteund worden door een goed beleid en toegerust worden in hun taak. Uiteraard zijn we er niet met beleid dat aan het papier is toevertrouwd en in bureaulade verdwenen is. Uitvoerbaar beleid dient in praktijk gebracht te worden.

september 2023

Ds. F. van Roest