‘Wees niet bang!’

Israël. De datum 7-10-2023 gaat de geschiedenisboeken in als het begin van een gruwelijk oorlog tussen Hamas en Israël. Duizenden doden. Onzekerheid en angst alom. Terroristen lijken vrij spel te hebben. Burgers zijn het slachtoffer. Maar: ‘vrees niet!’

Het zijn bekende woorden. Een moeder zegt het tegen een kind om angst weg te nemen en vertrouwen te herstellen.

Er is veel meer dat op dit moment angst aanjaagt. Aardbevingen treffen verschillende landen. Overstromingen enerzijds en droogte/branden anderzijds richten zeer veel schade aan. Allerlei conflicten wereldwijd doen iets met ons. Het raakt ons meer dan we beseffen. Voor mijn gevoel is er op dit moment wereldwijd en ook bij mijzelf veel meer angst dan in de voorbije tijd. Wanneer houdt dit op? Je wordt er bang van.

Wees niet bang. Met Kerst, Pasen en Hemelvaart klinken deze woorden in het Evangelie. Vreest niet. In twee Koningen staat het verhaal van de omsingeling van Dothan, waar Elisa is met zijn knecht. Benhadad van Syrië heeft maar één doel: Elisa uitschakelen. De knecht van Elisa is in paniek. Hoe moet dit verder? Elia bidt: open zijn ogen? Dan ziet hij een leger van vurige paarden, wagens en engelen die hen beschermen. ‘Die bij ons zijn, zijn meer!’ Wees niet bang.

Weten waar je het zoeken moet. Dat betekent niet dat je voor alles een oplossing hebt. Het betekent wel dat je weet waar je hulp vandaan komt. Een kind zegt: ik zal mijn vader roepen! Bidden is ontlastend. Gebed wekt vertrouwen. De Geest maakt stil, doet verwachten en hopen.

Het verhaal over Elisa eindigt met een maaltijd voor alle vijanden van Israël. Geen moordpartij, maar genade. Als God voor mij strijdt, hoef ik niet bang te zijn, maar mag ik en mogen anderen van genade leven. De Geest van Christus doorbreekt geweld en een geweldspiraal. Zonder overgave verlammen wij van angst. Wanneer wij Hem volgen, wijkt de vrees.

Elisa staat er open in (Samaria). Jezus staat er open in (Hof). Dat werkt ontwapenend, verlossend, rustgevend en laat de vrees wijken.
Een spiraal van geweld (met gedachten, woorden of daden), wordt alleen doorbroken door genade. Kom, eet en drink (vgl. vers 17).

(lees 2 Kon.6,8-17 en Mattheüs 26,47-56)

oktober 2023

Ds. F. van Roest