Waarom woeden de volken? (Psalm 2)

Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Heer
en tegen de koning die hij uitgekozen heeft?
Waarom maken die koningen samen slechte plannen?
Dat is allemaal zinloos!
Ze roepen: ‘Wij willen niet langer luisteren
naar de Heer en zijn koning.
Wij willen vrij zijn!’ (BGT)

Bijna in elk pastoraal gesprek. In de journaals en in de dagbladen. Het gaat over de oorlog in Gaza. Duizenden doden. Aangrijpende beelden. Een land in puin. Israël gaat door. Het ongebreidelde terrorisme van Hamas moet worden uitgeroeid tot tientallen meters onder de grond. Eens en voor goed. De wereld bloedt uit vele wonden.

Waarom woelen de volken? De hele wereld lijkt zich er mee te bemoeien. Oekraïne heeft veel invloed op het wereldtoneel, maar wanneer Israël erbij betrokken is, lijkt dat alles te overtreffen. Waarom woeden de volken? Het grijpt ons allen aan. Ouderen worden onrustig. Jongeren raken verward.

Deze dingen te duiden is hachelijk. Het optreden van Hamas veroordelen is terecht. De reactie van Israël op het bloedbad dat terroristen aanrichtten, is begrijpelijk. De sympathie voor het Palestijnse volk dat lijdt, is logisch en menselijk. Wij zijn niet geroepen om te oordelen. Wij bidden om vrede voor Jeruzalem en om geloof bij jood en heiden in Hem, die uit de joden is.

Psalm 2 zingt over een gezalfde Koning. De wereldgeschiedenis draait ook nu om Hem, die in de volheid van de tijd geboren werd, stierf en opstond. Deze gezalfde Koning vraagt om geloof. Hij bleek voor de Griek dwaasheid en voor de jood een ergernis te zijn. Jezus, De van Israëls God gegeven Koning is en blijft een ‘lastige’ steen. Voor degene die gelooft een Hoeksteen, voor de ander een struikelsteen. Waar sta ik in dit conflict?

Van de zee tot de rivier. Vijanden willen Israël van de kaart vegen. Geen vierkante meter wordt hun gegund. Ze moeten wel reageren met zoveel geweld, naar het schijnt.

Jezus zegt in Lukas 9,58: ‘De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen!’ Mensen toen en nu willen de stem van de Profeet en Koning smoren. Wij zijn door Hem verbonden met Israël. Zijn stem mag niet tot zwijgen gebracht worden. Dat kan niet en dat zal niet. Hij komt weer.

november 2023

Ds. F. van Roest