Wij leren het nooit

Er is niets nieuws onder de zon. Nou ja, onder een donker wolkendek met veel regen. Klimaat verandert en er viel meer regen dan ooit. En over dat nieuws onder de zon?

De jaarwisseling liet weer geweld zien. Op 1 januari was er een aardbeving. Het geweld in Oekraïne en in Gaza gaat gewoon door. De vluchtelingenstroom over de wereld is aangegroeid tot meer dan 100.000.000. Deze stroom wordt alleen maar groter.

Wij hebben uiteraard zelf ook goede voornemens net als anderen. Heel snel blijkt in een nieuw jaar het weer het oude liedje te zijn. Het familieconflict is niet opgelost, ook niet met de buren. De verslaving blijkt hardnekkig en terugval is realiteit. De tong een vuur.

Hoe komt dat toch? Hardleersheid en onbekeerlijkheid. Verharding. Individualisme. Modern liberalisme. Radicaal. Amerika eerst. Nederland eerst. Ik eerst. Wanneer er niets verandert, ben ik zo, leer ik zo, werk ik zo, verdien ik zo, handel ik zo, verlang ik zo.

Misschien kunnen we iets leren van Simeon, of van zijn Heer en Heiland. Het Kind in zijn armen veranderde alles, vervulde alles en ook hem. Hij ging er zelfs van zingen. Hoe leerde hij dat?

Het viel mij dit jaar weer op. De Heilige Geest was op hem (Lukas 2,25). Deze Geest had hem laten zien, dat hij de Messias zou zien voor zijn dood (26). Diezelfde Geest bracht hem in de tempel (27). Dan volgt het ene het andere heel snel op. Na lang wachten, geduld en trouw opent blijkbaar de Geest zijn ogen en mond. Het gevolg is een lofzang, verwondering en een scherpe profetie (29-35).

Oud, trouw, stilletjes (wat weten wij van hem) en dan ineens dit. We leren het nooit en toch. Ineens is daar die blik, de herkenning, zijn er woorden, is er verwondering en zijn er vergezichten over oordeel en redding. In ieder geval: de Geest laat ons iets zien en horen van de zaligheid voor alle volken. God legt door Zijn Geest het Kind in Simeons armen en in die van ons.

Zo wordt iets groots geleerd. Geloof wordt rijker, heerlijker, hemelser, vaster, fundamenteler, voller dan vol. Geloof krijgt iets stralends en gunnends. Het grauwe wolkendek schuift open en de zon straalt. Toch iets nieuws. Onder de zon.

januari 2024

Ds. F. van Roest