In het verhaal komen

Op verhaal komen is een bekende uitdrukking. Na verwarring of iets ingrijpends. Verdriet dat je overvalt. Ziekte die verstoort. Nieuws dat inslaat als een bom. Verwerking is nodig. Op verhaal komen.

In het verhaal komen. U leest een boek. U moet erin komen. U hoort een preek en deze maakt wat los bij u. Voor een kind is een bepaald verhaal zijn of haar favoriete geschiedenis. Zij vragen steeds om dat ene verhaal over Goliath of Jona. Welke verhaal uit de Bijbel is uw verhaal?

Een verhaal hebben. Belangrijk is dat voor ons. Een verhaal vertelt iets, het is complex en het gaat ergens over. Er komen vragen en antwoorden in voor. Het is herkenbaar en biedt een oplossing. Ieder mens heeft en is een verhaal. Wie ben ik als moeder en wie ben ik als man? Wanneer ik dat nu eens met een verhaal zou kunnen vertellen.

Mensen herkennen zich in Petrus en zijn verhaal. Of in dat van Thomas. Het levensverhaal van Saulus inspireert mensen. Die verhalen geven woorden aan hun gedachten, vragen, twijfels en (on)geloof. Het lijkt alsof die personen ons begrijpen en wij zeggen dan: zo ben ik of zo zou ik willen zijn.

In zo’n verhaal komen. Luisteren is daarbij belangrijk. Eerlijkheid is ook nodig. Volharden is onontbeerlijk. Stil overwegen leidt tot herkenning.

Ik kom hierop door het verhaal van Thomas. Een pessimist (Johannes 11,16), een vrager (Johannes 14,5), een tobber (Johannes 20,25 e.v.) en een hartstochtelijk gelovige belijder (Johannes 20,28). Wanneer je zijn verhaal nauwlettend volgt, zit er heel veel herkenbaars in, althans voor mij. Ook zie ik treffende lessen en een bemoedigend slot. De Geest nam mij er in mee. De weinig opgewekte discipel wordt een ferme getuige. Hij geloofde wel, maar miste het vuur. Dat verandert als Jezus zijn verhaal schrijft.

De Bijbel staat vol met zulke verhalen over mensen zoals u en ik. Het is goed om een verhaal te hebben om aan je kinderen te kunnen vertellen of aan je nicht. Uw getuigenis bij het naderen van de dood. Een verhaal geeft woorden aan je (on)geloof. Ze zeggen iets over Gods geduld en Zijn genade in ons menselijke bestaan. Een verhaal hebben, niet zelf bedacht maar een Bijbels verhaal als spiegel. Herkend en herkenbaar en om door te geven. Dit is ook mijn verhaal.

Welk verhaal kan ik vertellen? God, geef mij zo’n verhaal, vertel het mij, zodat ik de pen kan oppakken en het verhaal kan beginnen. Zo kan ik rekenschap afleggen van de hoop die in mij is.

maart 2024

Ds. F. van Roest