Beleid

In elke gemeente of kerk wordt nagedacht over beleid. De visie op catechese en het kringwerk wordt geformuleerd. Dit geldt ook voor pastoraat binnen de gemeente van Christus en de meest brede zin. Over pastoraat onder ouderen is bezinning nodig. Daarna moet het beleid verwoord worden op een zodanige wijze dat het later getoetst kan worden. Wat zijn de doelen en hoe willen wij die bereiken?

In deze rubriek vindt u aan aanzet tot formulering van beleid. Het is mogelijk en gewenst om dit aan te passen aan uw situatie.

BELEID OUDERENPASTORAAT

Bouwstenen

Ds. F. van Roest
Predikant voor ouderen te Zeist.

Download de pdf
Omega Voor Ouderen Beleid Ouderenpastoraat