Een maandelijkse blog

In de loop van de voorbije jaren is een aantal blogs geschreven voor de site van een wijkgemeente of in de Opgang. Elke blog heeft een relatie met het moment van verschijnen. Een blog haakt in op de actualiteit of sluit aan bij een trend. Op deze wijze wordt een kanttekening gemaakt bij het gebeuren in de gemeente of in de wereld. Prikkelend tot nadenken.

Hieronder kunt u de blogs nog een keer nalezen. De nieuwste blog staat altijd op de eerste plek.

‘Wees niet bang!’

Lastige oudjes

Wolven en meer

Trauma op trauma

Mantelzorg

€ 190,-

Geen mens

The Queen

Dreiging en moed

2023 | Copyright - ds. F. van Roest | Manschot Grafimedia