De nacht een licht

In de Bijbel gebeurt er heel veel in de nacht. In Psalm 139 staat dat voor God ‘de nacht een licht is’. Dat is troostvol. God weet van de nacht, kent mensen in de nacht en zorgt voor licht. Deze Bijbelstudies gaan over het ‘nachtleven’.