De nacht een licht

In de Bijbel gebeurt er heel veel in de nacht. Psalm 139 spreek over dat voor God ‘de nacht een licht is’. Dat is opmerkelijk en troostvol. God weet van de nacht, kent mensen in de nacht en zorgt voor licht. Deze Bijbelstudies gaan over allerlei aspecten van het ‘nacht- leven’

Deze serie kunt u lezen door telkens op het pijltje te klikken en dan verschijnt de volgende Bijbelstudie.

Voor het eerst donker

1 – Lees Genesis 3,1-10 (Adam en Eva verbergen zich)

Lees verder

In het dal

2 – Lees Psalm 23 (over verlatenheid en hoop)

Lees verder

Bloed maakt het verschil

3 – Lees Exodus 12,21-30 (over dood en leven van eerstgeborenen)

Lees verder

Nicodemus in de nacht

4 – Lees Johannes 3,1-21 (over Nicodemus)

Leees verder

Psalmen dreunen na

5 – Lees Handelingen 16,23-26 (over lofzang en aardbeving)

Lees verder

Licht na de Sabbat

6 – Lees Mattheüs 28,1-10 (over hopeloosheid en hoop)

Lees verder