De nacht een licht

In de Bijbel gebeurt er heel veel in de nacht. Psalm 139 spreek over dat voor God ‘de nacht een licht is’. Dat is opmerkelijk en troostvol. God weet van de nacht, kent mensen in de nacht en zorgt voor licht. Deze Bijbelstudies gaan over allerlei aspecten van het ‘nacht- leven’.
Deze serie kunt u lezen door telkens op het pijltje te klikken en dan verschijnt de volgende Bijbelstudie.

Bloed maakt het verschil

Lees Exodus 12,21-30 (over dood en leven van eerstgeborenen)

2023 01 Voor Het Eerst Donker De Nacht Een Licht