Navolging

Navolging is een bekend thema in de wereld van geloven. Discipelen van Jezus volgen Hem na. Er zijn veel boeken over geschreven.

Deze serie kunt u lezen door telkens op het pijltje te klikken en dan verschijnt de volgende dia.

BIDDEN

Navolging 1
Wat is bidden? Ademen, verbinding, verborgen, oefening, leren, navolgen?

PDF

ZELFVERLOOCHENING

Navolging 2
Jezelf verloochenen. Wat is dat? Jezelf vergeten, wegcijferen. De ander niet en vooral de Ander niet, God niet.

PDF

MET HEM LIJDEN

Navolging 3
Petrus hoort na de opstanding uit de mond van Jezus dat navolgen lijden zal zijn. Met Hem lijden.

PDF

MET HEM STERVEN

Navolging 4
We denken na over ‘met Hem sterven’. Een kwestie van navolgen.

PDF

EEN BLIJ VOORUITZICHT

Navolging 5
We denken na over ‘Een blij vooruitzicht’, uitzicht op heerlijkheid in Christus. Navolgen is volgen met perspectief.

PDF

WELTERUSTEN

Navolging 6
Navolgen geeft nachtrust. Ik lag en sliep gerust. Hij is aan mijn zij.

PDF

AFGEWASSEN

Navolging 7
Navolgen is afgewassen zijn.

PDF

BIJSNOEIEN

Navolging 8
Navolgen is bijsnoeien, maar dat kan helemaal niet: bij-snoeien!

PDF