Passende liederen

Hieronder een lijst met liederen behorend bij de OMEGA lessen.
Het nummer correspondeert met de les.

Les 1:
GELOOF VAN DE OUDEREN KOMT MET DE JAREN

Liederen kunnen het geloof meer inhoud geven. Ik denk bijvoorbeeld aan het lied: Blijf bij mij, Heer.

Les 2:
JEZUS HOUDT VAN ALLE OUDE MENSEN

Wij luisteren naar een lied over de kracht van de liefde.

Les 3:
LEVEN BIJ DE BRON

We luisteren naar een mooi toepasselijk lied, uit de mond van kinderen: De Bijbel is een bijzonder boek… Luister mee.

Les 4:
BIDDEN

Bidden heeft alles te maken met stil zijn voor God. Een mooi lied dat daarbij past is ‘Wees stil voor het aangezicht van God’.

Les 5:
DE GEMEENTE

Laten wij er ook van zingen: ‘De Kerk van alle tijden’.

Les 6:
OUD WORDEN … EEN NIEUWE ERVARING

Wij geloven dat God trouw is en ons van dag tot dag wil dragen. Een mooi lied benadrukt dit.

Les 7:
OUDEREN HEBBEN ALTIJD GOEDE MOED

Ter bemoediging zijn er veel mooie liederen. Eén daarvan is: ‘Ik heb geloofd en daarom zing ik’.

Les 8:
HET EEUWIGE LEVEN

Het lied dat past is ‘De heilige stad!’

Les 9:
ORDE OP ZAKEN

‘Heer, wijs mij Uw weg.’ Een gebed om wijsheid.

Les 10:
VOLTOOID LEVEN

Wij zingen ‘Heere, dat Uw wil geschiede!’

Les 11
HET (LEVENS)TESTAMENT

Luister naar de bekende Psalm. Een gebed om wijsheid en een lied van verlangen.

Les 12:
ORGAANDONATIE

Een lied dat hierbij past is ‘Neem mijn leven, laat het Heer’

Les 13:
GRENZEN AAN HET MEDISCH HANDELEN

Psalm 23 zingt over God als Herder, Die door donkere dalen leidt en troost. We luisteren daarnaar.

Les 14:
OUDEREN MET DE NODIGE ZORG

We luisteren naar een lied over de geboden. De tweede helft van de geboden gaat over de zorg voor de ander.

Les 15:
DE BEGRAFENIS

Een mooi lied dat hierbij past is ‘Welkom thuis’. Luister maar mee:

Les 16:
DE (KLEIN)KINDEREN GELOVEN NIET MEER…

Een Psalm over het verband tussen ouderen en jongeren is Psalm 105. We luisteren naar een paar coupletten.

Les 17:
OUDER, ALLEEN EN EENZAAM

Een lied dat hierbij aansluit is ‘Ga niet alleen door ‘t leven!’ We luisteren samen.

Les 18:
VERWARDE OUDEREN

We luisteren (en zingen) samen Psalm 121.

Les 19:
CORONA VERANDERT MIJN LEVEN (NIET)

We luisteren naar (en zingen samen) Psalm 99:

2023-24 | Copyright - ds. F. van Roest | Manschot Grafimedia