Verdriet en meer

Als mensen op leeftijd komen, worden zij steeds meer geconfronteerd met het levenseinde, met verdriet, met verlies en met de dood. Om allerlei redenen zijn deze ervaringen heftig. In de gemeente zijn groepen waarin samen nagedacht wordt over verdriet, verlies en de verwerking daarvan. Uiteraard kan verdriet ook ter sprake komen in een persoonlijk pastoraal gesprek. Binnen de gemeente is er wel verdriet, maar er is ook leven en hoop. Vandaar de titel ‘Verdriet en meer’. Wanneer u doorklikt treft ook voorbeelden aan van boeken die over verwerking van verdriet gaan en hulp bij die verwerking.

Delen in verlies en leven – wijkgemeente De Bron Zeist

Op 28 november is de groep ‘Delen in Verlies en Leven’ van Wijkgemeente De Bron van start gegaan met een groep van 18 deelnemers. Deze groep zal in samenstelling niet meer gewijzigd worden omdat alles een zeer vertrouwelijk karakter heeft en wij elkaar geheimhouding hebben beloofd. Eén maal per maand komen wij als groep bij elkaar in de wijkzaal van de Sionskerk op maandagmiddag van 14.30 – 16.00 uur. Inloop met koffie/thee en geen pauze meer om de mooie en veelal verdiepende gesprekken niet te onderbreken.

De data zijn als volgt gepland:

  • 1e – 28 november 2022
  • 2e – 19 december
  • 3e – 23 januari 2023
  • 4e – 20 februari
  • 5e –  20 maart
  • 6e – 17 april
  • De 7e en laatste bijeenkomst zal wellicht (kan ook in de wijkzaal) buiten de deur gehouden worden en zal gepland worden met de deelnemers ergens in de maand mei met een gastspreker en een afsluitend hapje en drankje.

De te volgen onderwerpen – voor een volgende bijeenkomst – ontstaan veelal tijdens de bijeenkomsten en worden dan door de gespreksleiders voorbereid waarbij een hoofdstuk uit het boek ‘Op het scherp van de snede’ van Paul en Johan Visser – over het lijden en geloof van Job  – aan de orde kunnen komen.

Voor aanmelding/info gespreksleiders:

Met een hartelijke groet,

Henk van Amerongen
pastoraal medewerker
Protestantse Wijkgemeente De Bron

Hoe en waarom ‘Delen in verlies en leven’ ontstond

‘Ze vertelden me dat rouw een proces is, met fasen. En aan de andere kant wacht het leven. Niet hetzelfde leven natuurlijk, maar een ander leven. Dat was niet waar. Rouw is geen proces, maar een toestand. Het verandert nooit maar blijft als een steen op zijn plaats.’ Dit is een citaat uit het boek van de Zweedse auteur Alex Schulman uit de roman ‘De overlevenden.’

Over dit thema werd voor het seizoen 2021/2022 nagedacht door de gesprekspartners ds. Jan Minnema en ouderling/pastoraal medewerker Henk van Amerongen. Zo werd er voortgeborduurd op een in 2018 ontstaan idee om iets te gaan doen voor gemeenteleden die een verlies te verwerken kregen of al heel lang worstelen met een geleden verlies.

Dat kan ontstaan na het overlijden van een dierbare, maar ook door een echtscheiding, verlies van een vriendschap of een nare ontslagprocedure. Verlies en rouwen komen in alle gradaties voor. Rouw is niet een zaak van verwerken en weer verder. Nee rouw is verweven met het leven van alledag. Niet ‘verwerken maar verweven’ constateerden de gesprekspartners na grondige bestudering van gepubliceerde literatuur van o.a. Dr. Elisabeth Kübler-Ross; Riet Fiddelaars-Jaspers en Sabine Noten; Dr. Manu Keirse en daarbij werden ook publicaties van M nnink en Worden geraadpleegd.

De verkregen informatie gaf voldoende aanleiding om op geheel eigen wijze gestalte te geven aan de bijeenkomsten van ‘Delen in verlies en leven’. Zo is de ervaring opgedaan in de afgelopen seizoenen dat eigen verhalen en ontstaan verdriet van de deelnemers telkens opnieuw voldoende thema’s opleveren om een nieuwe sessie aan te gaan. Het is gebleken dat verlies niet echt valt te verwerken. Verlies is levenslang omdat er iets wezenlijks veranderd is. Door samen te delen in verlies en leven kan de verlieservaring wellicht uiteindelijk worden verweven in het leven. In het hier en nu.

Met de deelnemers willen wij daar over nadenken tijdens de bijeenkomsten die anderhalf uur duren en eenmaal per maand plaatsvinden.
Samen delen in verlies kan mogelijk bijdragen dat we verder kunnen met ons leven. Al zal het verlies of gemis nooit worden uitgewist. Delen kan helend werken en bovenal troost geven.
‘Delen in verlies en leven,’ vanuit De Bron en dichtbij De Bron.

Ds. Jan Minnema & Henk van Amerongen
Lees verder

2023-24 | Copyright - ds. F. van Roest | Manschot Grafimedia