Graag wil ik mij even voorstellen

Ik ben dominee (Fré) Van Roest, geboren in 1950. In mei 2015 nam ik afscheid van mijn laatste gemeente Noordwijk (wijkgemeente Ichthus). Daarvoor werkte ik in Uddel, Groot Ammers, Rijssen, Kampen en Ermelo als ‘allround en fulltime’ dominee in de Protestantse Kerk in Nederland. Bij dit werk hoort dat je preekt, bezoeken brengt, werkt onder jongeren, Bijbelkringen leidt en leidinggeeft (met anderen) in de gemeente, maar ook verantwoordelijkheid draagt in de kerk in het algemeen. Hierdoor heb ik ruime ervaring opgedaan in prediking, pastoraat, gemeente- en kerkenwerk. Voor mijn studie in Utrecht was ik werkzaam in het onderwijs. Tijdens het predikantschap gaf ik een aantal jaren leiding aan de HGJB en maakte ik deel uit van de Generale Synode van de PKN.

Nu ben ik al meer dan vijf jaar werkzaam in drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Zeist. Mijn focus ligt onder andere op pastoraat aan ouderen, kringen leiden en de vorming van kerkenraden.

Pastoraat aan ouderen vraagt om aandacht en doordenking. Dit deel van de gemeente is relatief groot. Ruwweg een derde is boven de 65 jaar en dit aandeel neemt toe. De meeste senioren zijn nog zeer vitaal en van betekenis voor het geheel van de gemeente. Helaas is ouderenwerk niet zelden het stiefkindje in de gemeenten. Het verdient meer aandacht en krijgt dat gelukkig ook in toenemende mate. De jongere generaties inschakelen bij dit werk is belangrijk. Integratie van jongeren- en ouderenwerk kan heel vruchtbaar zijn.

OMEGA is op verzoek door mij ontwikkeld met de hulp van anderen en is een merknaam geworden, een verzamelnaam voor de methode en materialen.  OMEGA wil ouderen zelf aan het denken zetten, zodat zij antwoorden vinden op hun eigen vragen. Ik hoop van harte dat de website ‘Omega voor ouderen’ daarbij een hulpmiddel is.