Welkom

 Ga naar de laatste ‘Omega voor ouderen’ Nieuwsbrief

OMEGA gaat in op (levens)vragen van ouderen

Jezus heet de Alpha en de Omega (Openbaring 21,6). Hij is de Eerste en ook de Laatste. Hij omvat alle tijden, vragen, weet van alle zorgen, enzovoorts. Zonder Hem kunt u geen dag, ook niet als u ouder wordt.

Wat de ALPHA-cursus is voor jongeren, beginnende gelovigen en hen die interesse hebben in het geloof, is OMEGA voor ouderen. OMEGA wil de oudere generatie helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei levensvragen.

De materialen die u hier vindt, zijn gericht op bezinning, bemoediging, verbinding. Om te ontdekken, samen met leeftijdgenoten, jongeren, deskundigen, leden van de gemeente.

OMEGA gaat over geloof en zekerheid, schuld en hoop, zorg en afhankelijkheid, relaties en verdriet, voltooid leven en de wederkomst, (gebrek aan) contact met familie en kinderen, eenzaamheid en isolement, de (afnemende) vitaliteit van ouderen, en  meer. Wanneer nieuwe onderwerpen zich aandienen, wordt ook daar weer aandacht aan besteed.

De dingen die OMEGA aanbiedt zijn bewust eenvoudig en laagdrempelig gehouden. De lessen zijn persoonlijk te gebruiken, maar ook in een groep. U kunt met dit materiaal een ‘special’ (over één onderwerp) of een cursus (meerdere onderwerpen achter elkaar) op touw zetten (zie werkwijze).

Ik hoop van harte dat OMEGA u helpen zal bij het vinden van antwoorden op belangrijke vragen die u hebt.

2023-24 | Copyright - ds. F. van Roest | Manschot Grafimedia